شناسه خبر : 25220

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به کارآفرین رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به کارآفرین رسید

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۰.۱۴  درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۸۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک تجارت با افزایش ۰.۲ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک ایران زمین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای