شناسه خبر : 25171

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به خاورمیانه رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به خاورمیانه رسید

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۱.۱۶ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک سینا با کاهش ۱.۰۱ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۱.۳۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۴.۳۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۲۹ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک شهر با افزایش ۲.۹۹ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش بانک ایران زمین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۰ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای