شناسه خبر : 25202

اختصاصی چابک آنلاین؛

حضور سه عضو جدید در هیات مدیره قجام

حضور سه عضو جدید در هیات مدیره قجام

علیرضا قائمی به نمایندگی از شرکت کشاورزی و باغات فریمان، علی امینی فتیده به نمایندگی از شرکت گردشگری راه سبز ثابت فریمان و فرشید اعلمی فریمانی به نمایندگی از شرکت سردخانه های ثابت فریمان خراسان به هیات مدیره شرکت فرآورده های غذائی و قند تربت جام پیوستند.

به گزارش چابک آنلاین، از فرشاد فرزاد، علی اکبر عابدینی، فرهام دهقان قادیکلائی و محمود انتظاری سرکاریزی به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت فرآورده های غذائی و قند تربت جام یاد می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای