شناسه خبر : 24418

اختصاصی چابک آنلاین؛

برابری ۱۲ نماد قرمز در مقابل ۱۲ نماد سبز در شاخص گروه بیمه

برابری ۱۲ نماد قرمز در مقابل ۱۲ نماد سبز در شاخص گروه بیمه

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۰.۲۶ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۱۳ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی باران با کاهش ۲.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه سامان بود که ۰.۰۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۲.۰۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۰.۰۶ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش ۴.۸۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با افزایش ۰.۲۹ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۲ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۲ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای