شناسه خبر : 24351

اختصاصی چابک آنلاین؛

حضور دو عضو جدید در هیات مدیره پتروشیمی نوری

حضور دو عضو جدید در هیات مدیره پتروشیمی نوری

چنگیز بختیاری تبار به نمایندگی از پتروشیمی هرمز خلیج فارس و احمد صابری زفرقندی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کارون به جمع هیات مدیره شرکت پتروشیمی نوری اضافه شدند.

به گزارش چابک آنلاین، شرکت پتروشیمی نوری با سرمایه ثبتی 9,000,000 میلیون ریال یکی از بزرگترین شرکت های تولیدکننده آروماتیک است.

این شرکت در زمینه هایی همچون احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیر و نگهداشت، تحقیقات، آزمایشات، پژوهش و بسته بندی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره واردات و صادرات فعالیت می کند.

دارایی های ثابت گروه شرکت پتروشیمی نوری در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور سال گذشته تا ارزش 1.950 میلیون یورو (525.649 میلیون ریال) و موجودی های این گروه تا ارزش 64 میلیون یورو در مقابل خطرات ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

از محمدرضا پاشائی، تقی صانعی و حکیم کرمی به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت پتروشمی نوری یاد می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای