شناسه خبر : 23979

اختصاصی چابک آنلاین؛

حضور یک عضو جدید در هیات مدیره مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن

حضور یک عضو جدید در هیات مدیره مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن

جمال خانمحمدی به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر به جمع هیات مدیره شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن اضافه شد.

چابک آنلاین، شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن در زمینه تهیه و تولید مواد و مصالح و لوازم و قطعات مورد نیاز صنعت ریلی و عمرانی فعالیت می کند.

گفتنی است که داراییهای ثابت مشهود شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن در مدت شش ماهه منتهی به شهریور 1400 تا ارزش 1.351.480 میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

از سیدقاسم هاشمی راد، سیدمحمدمهدی توسلی، حمیدرضا ترقی و مهدی خسروی نو به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای