شناسه خبر : 23591

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به معلم رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به معلم رسید

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۵.۵۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه ما بود که ۱.۱۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی باران با کاهش ۲۱.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کوثر بود که ۰.۰۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۰.۳۸ درصد اختصاص یافت .

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با افزایش ۳.۱۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۱.۹۲ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه پاسارگاد و کارآفرین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۸ شرکت قرمزپوش و نماد ۴ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای