شناسه خبر : 23554

اختصاصی چابک آنلاین؛

برابری ۷ نماد قرمز در مقابل ۷ نماد سبز در شاخص گروه بانکی

برابری ۷ نماد قرمز در مقابل ۷ نماد سبز در شاخص گروه بانکی

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک سینا با کاهش ۲.۵۶ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک صادرات ایران با کاهش ۰.۳۲ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک گردشگری با کاهش ۰.۶۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک شهر با کاهش۰.۵۴ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد پست بانک ایران با افزایش ۲.۱۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک تجارت با افزایش ۰.۰۴ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۵۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۱.۴۷ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای