شناسه خبر : 23280

اختصاصی چابک آنلاین؛

هیات مدیره پلیمر آریا ساسول دستخوش تغییر شد

هیات مدیره پلیمر آریا ساسول دستخوش تغییر شد

سیاوش میرحاجی مغانجوقی به نمایندگی از پتروشیمی پارس و سعید صادقی به نمایندگی از شرکت پارس تامین مجد به جمع هیات مدیره شرکت پلیمر آریا ساسول اضافه شدند.

به گزارش چابک آنلاین، شرکت پلیمر آریا ساسول با سرمایه ثبت شده 13,751,520 میلیون ریال  در زمینه هایی همچون  طراحی، توسعه، تامین سرمایه، ساخت، تملک و بهره برداری و نگهداری واحدهای اتیلن، پلی اتین های سبک و سنگین فعالیت می کند.

شرکت پلیمر آریا ساسول با ظرفیت تولید 1.1میلیون تن الفین، ظرفیت تولید 375 هزار تنپلی اتیلن سبک و ظرفیت تولید 375 هزار تن پلی اتیلن متوسط و سنگین در سال، 80 درصد صادرات به بازارهای جهانی و 20 درصد فروش داخلی را دارا است.

نادر قربانی، محمدرضا یزدانی کاشانی، غلامرضا جمشیدی و مرتضی رحیمیان سرای سایر اعضای هیات مدیره شرکت شرکت پلیمر آریا ساسول را تشکیل می دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای