شناسه خبر : 23135

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک عضو جدید به هیات مدیره قثابت پیوست

یک عضو جدید به هیات مدیره قثابت پیوست

مهرداد امامی به نمایندگی از شرکت ترنیان سهم جایگزین حسن یافتیان در هیات مدیره شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان شد.

به گزارش چابک آنلاین، ازمهدی اشرف، فرهام دهقان قادیکلائی،محمدحسین حاج اسمعیلیان، محمدرضا احمدی،مسعود آهن فروش و ابراهیم دهقان پیر به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان یاد می شود.

شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان در زمینه هایی چون تاسیس و بهره برداری از کارخانه های تولیدی و صنعتی قند و شکر و تفاله خشک کنی و انجام عملیات کشاورزی و دامداری فعالیت می کند.

گفته می شود که تمامی موجودی  شرکت اصلی کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان در مدت میان دوره ای منتهی به آخر دیماه سال گذشته در مقابل خطرات ناشی از بلایای طبیعی و آتش سوزی دارای پوشش بیمه ای بالغ بر 1.067.575 میلیون ریال و شرکت فرعی تا ارزش 13.500 میلیون ریال بوده است.

دارایی های زیستی غیر مولد شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان هم در مدت فوق در مقابل خطرات ناشی از سرمازدگی، سیل، طوفان و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بوده اند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای