شناسه خبر : 22905

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه سبزپوش شد

نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه سبزپوش شد

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک پارسیان با کاهش ۲.۰۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۰.۱۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد  پست بانک ایران با افزایش ۰.۷۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۴۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک شهر با کاهش ۰.۰۹ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای