شناسه خبر : 22550

اختصاصی چابک آنلاین؛

ومهان سرپرست جدید خود را شناخت

ومهان سرپرست جدید خود را شناخت

محمدمهدی مؤمن زاده به عنوان سرپرست شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان انتخاب شد.

به گزارش چابک آنلاین، پیش از این مهدی سنائی فرد مدیریت عاملی شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان را برعهده داشت.

در حال حاضر سعید شیرزادی، مهدی سنائی فرد، محمدحسین قائمی، امیرحمزه مالمیر و کریم بروفرد اعضای هیات مدیره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان را تشکیل می دهند.

شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان زیر مجموعه صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت و شرکت سرمایه گذاری اهداف است که در حوزه مدیریت دارایی و سایر خدمات مالی فعال است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای