شناسه خبر : 21778

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت شاخص سهام بیمه به تجارت نو رسید

‌در آخرین روز کاری سالجاری معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۱.۱۶ درصد اختصاص یافت .

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با کاهش ۱.۷۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه دی بود که ۰.۱۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۲۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۴.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۰.۲ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه سامان در روز جاری برابر بود.

شرکت بیمه آرمان امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۵ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۶ شرکت سبزپوش شد.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای