شناسه خبر : 21572

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به آسیا رسید

‌در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۲.۴۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با کاهش ۴.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه معلم بود که ۰.۴۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۲.۴۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۰۶ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۰.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۰.۳۴ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه زندگی خاورمیانه، سامان، اتکایی امین، پاسارگاد و آرمان در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۹شرکت قرمزپوش و نماد ۷ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای