شناسه خبر : 21539

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه سبزپوش شد

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۴.۳۷ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک پارسیان با کاهش ۰.۵۶ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۲.۷۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۰.۴۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد  بانک کارآفرین با افزایش ۰.۴ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک گردشگری با افزایش ۰.۵۴ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۴ بانک سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای