شناسه خبر : 50667

اختصاصی چابک آنلاین ؛

کارگزاری بانک پارسیان چقدر سود ساخت؟

کارگزاری بانک پارسیان چقدر سود ساخت؟

سود خالص شرکت کارگزاری بانک پارسیان در پایان دوره منتهی به ۳۰دی ماه سال ۱۴۰۲ به رقم ۸۱میلیارد تومان رسید.

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص کارگزاری بانک پارسیان در مدت زمان مشابه سال  ما قبل از آن  ۶۳میلیارد تومان بوده است.

دراین گزارش، سود عملیاتی  کارگزاری بانک پارسیان در پایان دی ماه سال گذشته به رقم ۹۶ میلیارد تومان رسیده است.

سرمایه کارگزاری بانک پارسیان در پایان دی ماه سال گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.

عبدالحسین صادقی باطانی،محمدجواد پاک نیت، معصومه محمدی و مجتبی حسن پور اعضای هیات مدیره کارگزاری بانک پارسیان را تشکیل می دهند.

قابل توجه آنکه درآمد عملیاتی کارگزاری بانک پارسیان در انتهای دی ماه سال 1402  برابر با ۱۸۶میلیارد تومان بوده است.

 

ارسال نظر