شناسه خبر : 50547

اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمد عملیاتی کارگزاری بانک پاسارگاد به ۶۶۸ میلیارد تومان رسید

درآمد عملیاتی کارگزاری بانک پاسارگاد به  ۶۶۸ میلیارد تومان رسید

سود خالص کارگزاری بانک پاسارگاد در پایان سال گذشته به رقم ۴۶۰ میلیارد تومان رسید.

به گزارش چابک آنلاین، سودخالص این شرکت در مدت زمان مشابه سال قبل ، ۱24 میلیارد تومان بوده است.

در این گزارش، سود عملیاتی شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد در پایان سال گذشته به رقم ۴۸۰ میلیارد تومان رسیده است.

سرمایه کارگزاری بانک پاسارگاد در پایان سال گذشته ۵۹۰ میلیارد تومان بوده است.

رضا حدادزاده، زهرا کوچکی، قاسم عابدی،  کامران حاتمی و امین ناقطی راد اعضای هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد  را تشکیل می دهند.

قابل توجه آنکه درآمد عملیاتی کارگزاری بانک پاسارگاد در انتهای سال گذشته برابر با ۶۶۸ میلیارد تومان بوده است.

 

ارسال نظر