شناسه خبر : 50194

اختصاصی چابک آنلاین؛

کارنامه کاری کارگزاری بانک اقتصاد نوین با زیان بسته شد

کارنامه کاری کارگزاری بانک اقتصاد نوین با زیان بسته شد

زیان خالص کارگزاری بانک اقتصاد نوین در پایان سال گذشته به رقم ۹میلیارد تومان رسید.

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص این کارگزاری در مدت زمان مشابه سال قبل از آن ۶میلیارد تومان بوده است.

کارگزاری بانک اقتصاد نوین به تازگی صورت‌های مالی حسابرسی شده یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال گذشته خود را منتشر کرده است.

دراین گزارش،زیان عملیاتی  کارگزاری بانک اقتصاد نوین در پایان سال گذشته به رقم ۸میلیارد تومان رسیده است.

سرمایه کارگزاری بانک اقتصاد نوین در پایان  سال گذشته ۱۰۰میلیارد تومان بوده است.

اکبر نجاحی ، حمیدرضا عبدلی و ارسلان محتشم امیری اعضای هیات مدیره کارگزاری بانک اقتصاد نوین را تشکیل می دهند.

قابل توجه آنکه درآمد عملیاتی کارگزاری بانک اقتصاد نوین در انتهای سال گذشته برابر با ۱۶میلیارد تومان بوده است.

 

ارسال نظر