شناسه خبر : 36748

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود خالص ۸ شرکت زیر مجموعه ونوین به ۵۲۲ میلیارد تومان رسید

سود خالص 8 شرکت زیر مجموعه ونوین به 522 میلیارد تومان رسید

سود خالص هشت شرکت زیر مجموعه بانک اقتصاد نوین در سال مالی گذشته به رقم ۵۲۲ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این رقم در مقایسه با سود خالص 279 میلیاردی سال 1400، حدود 243 میلیارد تومان رشد داشت.

برهمین اساس، بیشترین سود خالص سال گذشته در بین هشت شرکت مورد بررسی در زیر مجموعه بانک اقتصاد نوین متعلق به شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان با سود خالص 215 میلیارد و 673 میلیون تومانی بود.

همچنین کمترین سود خالص مربوط به شرکت راهبرد سامانه های نوپا نوین تک پویا با رقمی در حدود 577 میلیون تومان بود.

در این بررسی مشخص شد که از تعداد شرکت های زیان ده این بانک کم شده و مجموع زیان خالص تنها شرکت زیان ده در این بررسی به یک میلیارد 446 میلیون تومان رسید.

photo_2023-08-12_09-19-08

مجموع زیان خالص دو شرکت  زیان ده درسال گذشته بالغ بر 15 میلیارد و 565 میلیون تومان بوده است.

از منظر درآمدهای عملیاتی نیز، هشت شرکت زیرمجموعه بانک اقتصاد نوین، در سال مالی گذشته، بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی محقق کردند.

این در حالی است که درآمدهای عملیاتی این هشت شرکت در سال 1400بالغ بر 14هزار میلیارد تومان بود.

برهمین اساس، درآمدهای عملیاتی هشت شرکت زیر مجموعه بانک اقتصادنوین در سال گذشته بالغ بر 2.434 میلیارد تومان کاهش داشت.

 

ارسال نظر