شناسه خبر : 49458

اختصاصی چابک آنلاین ؛

درآمد بانک ملت از تسهیلات اعطایی در فروردین چقدر بود؟

درآمد بانک ملت از تسهیلات اعطایی در فروردین چقدر بود؟

بانک ملت در فروردین ماه سالجاری حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد از محل تسهیلات اعطایی کسب کرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، همچنین درآمد این بانک از محل کارمزد در یک ماه فروردین حدود 4500 میلیارد تومان بود.

البته بانک ملت 112 میلیارد تومان درآمد از محل اوراق بدهی ، 564 میلیارد تومان درآمد از محل سپرده گذاری و یک میلیارد و 460 میلیون تومان درآمد هم از محل سرمایه گذاری بدست آورد.

سرمایه بانک ملت تا پایان فروردین ماه سالجاری 71 هزار میلیارد تومان بوده است.

 

ارسال نظر