شناسه خبر : 42679

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

درآمدهای عملیاتی شرکت لیزینگ ایران خودرو جهشی شد

درآمدهای عملیاتی شرکت لیزینگ ایران خودرو جهشی شد

شرکت لیزینگ ایران خودرو سود خالص نیمه نخست سال جاری خود را با افزایش ۲۴۰ درصدی ۶ میلیارد و ۷۱۷ میلیون تومان اعلام کرده است.

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص نیمه نخست سال گذشته شرکت لیزینگ ایران خودرو یک میلیارد و 974 میلیون تومان بوده است.

مروری بر عملکرد نیمه نخست سال جاری شرکت لیزینگ ایران خودرو نشان داد که  درآمدهای عملیاتی این شرکت با افزایش 565 درصدی به 25 میلیارد تومان رسیده است.

درآمدهای عملیاتی این شرکت فعال در صنعت لیزینگ در نیمه نخست سال قبل سه میلیارد و 785 میلیون تومان بوده است.

درآمدهای عملیاتی شرکت لیزینگ ایران خودرو در نیمه نخست سالجاری از محل هایی چون درآمدعملیات لیزینگ، 

درآمد توسعه فروش، درآمد جریمه دیرکرد اقساط و سایر درآمدهای عملیاتی  بوده است.

کفه ترازو در مجموع سبد درآمدهای عملیاتی نیمه نخست سال جاری لیزینگ ایران خودرو بیشتر به سمت درآمد عملیات لیزینگ سنگینی می کند.

شرکت لیزینگ ایران خودرو در مهرماه سال 1382 تاسیس شده و سرمایه آن در حال حاضر حدود 70 میلیارد تومان است.

هیات مدیره شرکت لیزینگ ایران خودرو را افرادی چون داریوش انتقامی، محمود خاشعی، مهدی کافی عباس آبادی، محمد رضا انتظاری مقدم و امید ندیمی تشکیل می دهند.

ارسال نظر