شناسه خبر : 40148

اختصاصی چابک آنلاین ؛

میزان مطالبات ۷ بانک از دولت؛ ۱۹۷ هزار میلیارد تومان

میزان مطالبات 7 بانک از دولت؛ 197 هزار میلیارد تومان

مجموع مطالبات ۷ بانک دولتی کشور از دولت در سال گذشته با رشدی ۳۹ هزار میلیاردی نسبت به سال ماقبل به رقم ۱۹۷ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش چابک آنلاین ، مجموع مطالبات از دولت این 7 بانک در سال 1400،  حدود 158 هزار میلیارد تومان بود.

بانک ملی ایران با 111 هزار میلیارد تومان مطالبات در رتبه اول و دارای بالاتری مطالبات از دولت در سال گذشته بود.

بانک های کشاورزی با 59 میلیارد تومان مطالبات از دولت در رتبه دوم و مسکن با 27 هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت در رتبه سوم قرار داشت.

در مقابل بانک های توسعه صادرات ایران، قرض الحسنه مهر ایران و صنعت و معدن در یکسال گذشته کمترین مطالبات از دولت را به خود اختصاص دادند.

photo_2023-11-02_00-38-12

ارسال نظر