شناسه خبر : 40049

اختصاصی چابک آنلاین؛

۷ بانک دولتی شگفتی ساز شدند

7 بانک دولتی شگفتی ساز شدند

مجموع سود خالص ۷ بانک دولتی درسال گذشته به رقم ۴ هزار میلیاردتومان رسید.

به گزارش چابک آنلاین، نکته جالب توجه اینکه بانک های ملی ایران، کشاورزی و توسعه تعاون سال 1400 را با زیان به پایان رسانده بودند اما هر 7 بانک دولتی سال گذشته را با سود به انتها رسانده اند.

بانک قرض الحسنه مهر ایران با 4 هزار میلیارد تومان سود خالص در رتبه اول و دارای بالاترین سود خالص در سال گذشته بود.

بانک صنعت و معدن با 124 میلیارد تومان سود خالص در رتبه دوم و بانک توسعه صادرات ایران با 48 میلیارد تومان سود خالص در رتبه سوم قرار دارند.

ناگفته نماند که مجموع سرمایه این 7 بانک دولتی در سال گذشته با رشدی 23 هزار میلیارد تومانی  به رقم 188 هزارمیلیارد تومان رسید.

مجموع سرمایه این 7 بانک در سال 1400 برابر با 165 هزار میلیارد تومان بوده است.

بانک ملی ایران با 96 هزار میلیارد تومان سرمایه رتبه اول را دربین این بانک ها به خود اختصاص داده و بانک قرض الحسنه مهر ایران با 5 هزار میلیارد تومان سرمایه رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.

photo_2023-10-31_11-19-02

ارسال نظر