شناسه خبر : 40086

اختصاصی چابک آنلاین؛

مجموع سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۱۹ بانک؛ ۴۷۷ هزار میلیارد تومان

مجموع سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۱۹ بانک؛ ۴۷۷ هزار میلیارد تومان

مجموع سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۱۹ بانک خصوصی کشور در شش ماهه نخست سالجاری به رقم ۴۷۷ هزار میلیارد تومان رسید.

 چابک آنلاین،بهاره تاجرباشی، مجموع سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۱۹ بانک خصوصی کشور در یکساله سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود.

 براساس این گزارش، بانک رفاه کارگران با ۱۳۹ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار در شش ماهه نخست سالجاری رتبه اول سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار در بین ۱۹ بانک را به خود اختصاص داد.

بانک های آینده با ۷۸ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری درسهام و سایراوراق بهادار رتبه دوم و صادرات ایران با ۴۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سهام وسایر اوراق بهادار رتبه سوم را کسب کردند.

درمقابل، بانک های سرمایه ، موسسه اعتباری ملل و خاورمیانه در شش ماهه نخست سال جاری کمترین سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار را به خود اختصاص دادند.

بانک گردشگری هنوز صورت های مالی ۶ ماهه نخست سال جاری خود را منتشر نکرده است.

photo_2023-11-01_09-38-41

 

ارسال نظر