شناسه خبر : 38353

اختصاصی چابک آنلاین؛

معاون سابق اداری و مالی بانک مرکزی راهی بورس کالای ایران شد

معاون سابق اداری و مالی بانک مرکزی راهی بورس کالای ایران شد

سعیدمستشار، معاون سابق توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی به ترکیب هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران اضافه شد.

به گزارش چابک آنلاین، سعید مستشار به نمایندگی از گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به ترکیب هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران اضافه شده است.

ترکیب کنونی شرکت بورس کالای ایران را افرادی چون سعید مستشار،محمودرضا الهی فرد، حامد سلطانی نژاد و سیروان امینی تشکیل می دهند.

سعید مستشار در زمان ریاست کلی علی صالح آبادی بر بانک مرکزی و از آبان ماه سال 1400 تا دیماه سال گذشته معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی بود.

محمدرضا فرزین ریس کل بانک مرکزی، فرشاد محمدپور را جایگزین سعید مستشار در معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی بانک مرکزی کرد.

 

ارسال نظر