شناسه خبر : 34059

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود خالص صندوق کارآفرینی امید ۳۳ میلیارد تومان ریخت

سود خالص صندوق کارآفرینی امید 33 میلیارد تومان ریخت

درآمد صندوق کارآفرینی امید در سال ۱۴۰۰ به ۵۶۵ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، این رقم در مقایسه با درآمد 429 میلیارد تومانی این صندوق در مدت مشابه سال قبل حدود 136 میلیارد تومان رشد داشته است.

صندوق کارآفرینی امید سال 71 به منظور حمایت از فرصت های شغلی ایجاد شد.

 در سال 85، صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی و صندوق ازدواج جوانان با تمام وظایف، اختیارات، مسئولیت های قانونی، دارایی ها، تعهدات، اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی در صندوق حمایت از فرصت های شغلی ادغام و با عنوان صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع) و براساس آیین نامه های صندوق حمایت از فرصت های شغلی به فعالیت خود ادامه داده است.

نام این صندوق در سال 93 به صندوق کارآفرینی امید تغییر یافت.

فعالیت اصلی صندوق کارآفرینی امید، اعطای تسهیلات به منظور حمایت، توانمند سازی و سازماندهی زنجیره های تولید، خوشه های کسب و کار، پشتیبانان مشاغل خانگی و ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک است.

این صندوق تا پایان سال 1400، 399 دفتر و 37 شعبه در سراسر کشور داشته است.

صندوق کارآفرینی امید در سال گذشته از محل درآمدهای تسهیلات اعطایی 403 میلیارد تومان و از محل درآمد حاصل از سرمایه گذاری و سپرده گذاری ها حدود 162 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

photo_2023-05-23_09-16-40

مروری بر عملکرد یکساله صندوق کارآفرینی امید در سال 1400 نشان می دهد که سود خالص این صندوق به 

11 میلیارد تومان رسیده است.

این رقم در مقایسه با سودخالص 44 میلیارد تومانی این صندوق در سال 1400، حدود 33 میلیارد تومان کاهش داشته است.

photo_2023-05-23_09-16-37

صندوق کارآفرینی امید، دارایی های ثابت مشهود خود را در سال 1400 تا مبلغ 393 میلیارد تومان در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله تحت پوشش بیمه قرار داده است.

همچنین این صندوق، موجودی انبار ملزومات خود را تا مبلغ 378 میلیون تومان در مقابل خطرات ناشی از حوادث و آتش سوزی، سرقت و زلزله تحت پوشش بیمه قرار داده است.

ناگفته نماند که مانده کمک های دریافتی صندوق کارآفرینی امید در پایان سال 1400، حدود 105 میلیون تومان بوده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای