شناسه خبر : 33152

اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمد بانک صنعت و معدن از محل کارمزد به ۲۹۱ میلیارد تومان رسید

درآمد بانک صنعت و معدن از محل کارمزد به  291 میلیارد تومان رسید

درآمد عملیاتی بانک صنعت و معدن در نیمه نخست سال گذشته به ۶۰۴۱ میلیارد تومان رسید.

چابک انلاین، بهاره تاجرباشی، این رقم در مقایسه با درآمدهای عملیاتی 4119 میلیارد تومانی این بانک در نیمه نخست سال ماقبل حدود1922 میلیارد تومان رشد داشت.

بانک صنعت و معدن در سال 58 تاسیس شد و یک بانک دولتی است.

فعالیت اصلی این بانک به کارگیری قابلیت های عملیات بانکداری توسعه ای، سرمایه گذاری در جهت توسعه اقتصادی کشور، فراهم کردن بستر مناسب برای حضور و مشارکت بخش غیردولتی با استفاده از تمامی مقدورات از جمله نهادها، فرآیندها و ابزارهای مناسب در زمینه صنایع، معادن، فناوری نوین و خدمات مربوط است.

تعداد شعب بانک صنعت و معدن در دوره مورد بررسی، 53 شعبه بوده که 6 شعبه در استان تهران، 45شعبه در سایر استان ها و 1 شعبه در مناطق آزاد بوده است.

بانک صنعت و معدن در نیمه نخست سال گذشته ازمحل تسهیلات اعطایی حدود 5781 میلیارد تومان، سپرده گذاری در بانک ها وموسسات اعتباری غیر بانکی حدود 127 میلیارد تومان، سرمایه گذاری دراوراق بدهی حدود 85 میلیارد تومان، سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار حدود 47 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

photo_2023-04-24_09-35-30

بانک صنعت و معدن در شش ماهه نخست سال گذشته، 291 میلیارد تومان درآمد از محل کارمزد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 میلیارد تومان کاهش داشته است.

photo_2023-04-24_09-33-53

ازقرار معلوم، بانک صنعت و معدن  در نیمه نخست سال گذشته موجودی صندوق ریالی و ارزی خود را نزد شعب موسسات غیراعتباری غبربانکی بانک تا سقف 227.159 میلیون ریال در برابر خطرات احتمالی ناشی از سرقت و آتش سوزی تحت پوشش بیمه ای کافی قرار داده است.

همچنین، بانک صنعت و معدن دارایی های ثابت خود را تا ارزش 458 میلیارد تومان در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله تحت پوشش بیمه ای قرار داده است.

مروری بر عملکرد شش ماه نخست سال گذشته بانک صنعت و معدن ، نشان داد که سود خالص این بانک به حدود 91 میلیارد تومان رسیده است.

این رقم درمقایسه با سود خالص 85 میلیارد تومانی این بانک در مدت مشابه سال ما قبل از آن حدود 6 میلیارد تومان رشد داشته است.

زیان انباشته این بانک در نیمه نخست سال گذشته از مرز260 میلیارد تومان گذشت.

photo_2023-04-24_09-33-48بانک صنعت و معدن در نیمه نخست سال گذشته 208 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کرد که حدود 134 میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و 74 میلیارد تومان تسهیلات کارکنان  بود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای