شناسه خبر : 29803

دارایی خارجی نظام بانکی ۸۴۵ هزار میلیارد تومان

دارایی خارجی نظام بانکی ۸۴۵ هزار میلیارد تومان

خالص دارایی خارجی نظام بانکی در ۳ ماهه نخست امسال برابر ۸۴۵ هزار میلیارد تومان بود و نسبت به اسفند سال قبل از آن ۰.۲ درصد رشد داشت.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، بررسی آمارها نشان می‌دهد خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در سه ماهه نخست امسال برابر ۸۴۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود که از این میزان ۵۴۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن دارایی خارجی بانک مرکزی و ۳۰۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خالص دارایی خارجی بانک‌هاست.

بر اساس این گزارش دارایی خارجی سیستم بانکی در سه‌ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۰.۲ درصد رشد داشت. همچنین دارایی خارجی بانک مرکزی در سه‌ماهه نخست نسبت به اسفند سال گذشته ۴.۱ درصد کاهش داشت و در مقابل این شاخص برای بانک‌ها ۹.۱ درصد رشد داشت.

بررسی آمار بانک مرکزی حاکی از این است که دارایی خارجی سیستم بانکی در سال گذشته ۶۶۶ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان بود که ۱۸۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مربوط به بانک‌ها و ۴۷۰ هزار و ۹۰۹ میلیارد تومان مربوط به بانک مرکزی بوده است.

مطابق آمار بانک مرکزی خالص دارایی خارجی سیستم بانکی در چهار سال گذشته همواره افزایش یافته است.

بر این اساس خاص دارایی در سال گذشته ۸۴۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، سال ۱۳۹۹ برابر ۵۸۷ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان و سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ به ترتیب برابر ۴۶۳ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان و ۳۲۵ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان بود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای