شناسه خبر : 28143

اختصاصی چابک آنلاین؛

۶ شرکت صرافی در سال گذشته ۳۲۶ میلیارد تومان سودساختند

6 شرکت صرافی در سال گذشته  326 میلیارد تومان سودساختند

۶ شرکت های صرافی در سال گذشته حدود ۳۲۶ میلیارد تومان سود خالص کسب کرده اند.

به گزارش چابک آنلاین، بر اساس این گزارش،شرکت های صرافی صنعت و معدن، ملی ایران و توسعه تعاون، بیشترین سودخالص را از بین 8 شرکت صرافی مورد بررسی به خود اختصاص دادند.

در سال گذشته، شرکت های صرافی صنعت و معدن، ملی ایران و توسعه تعاون به ترتیب 88، 73و 67 میلیارد تومان سود خالص داشته اند.

در عین حال، دو شرکت صرافی رفاه وتوسعه صادرات همچنان صورت های مالی مربوط به سال 1400 خود را منتشر نکرده اند.

photo_2022-10-31_10-21-31

ارسال نظر

خدمات بیمه ای