شناسه خبر : 24302

اختصاصی چابک آنلاین؛

رشد اوراق قرضه (حوادث) فاجعه‌آمیز اموال، در فصل اول سال ۲۰۲۲

رشد اوراق قرضه (حوادث) فاجعه‌آمیز اموال، در فصل اول سال ۲۰۲۲

باثبت رکورد سالیانه انتشار اوراق قرضه(حوادث) فاجعه آمیزاموال، این وضعیت در فصل اول سال ۲۰۲۲ ادامه یافت، به‌طوری که حامیان مالی نزدیک به ۳ میلیارد دلار ازمعامله های سنتی را روانه بازار کردند.

به گزارش چابک آنلاین، اوراق قرضه(حوادث)فاجعه آمیز فصل اول سال 2022 وگزارش بازار اوراق بهادار بیمه‌ای، بیش از 3.5 میلیارد دلار سرمایه مخاطره آمیز منتشر شده درسه ماهه اول سال ۲۰۲۲ را بررسی می کند.

درمجموع،درانتشار 10 اوراق قرضه (حوادث) فاجعه آمیز اموال در سه ماهه اول،مبلغی کمتراز3 میلیارد دلار معامله شد.

این نوع معامله ها،84 درصدازانتشار فصل اول سال 2022 را به خود اختصاص داده و میزان ریسک (حوادث) فاجعه آمیزاموال با رشد 15 درصدی نسبت به 2.6 میلیارد دلارسال گذشته، کماکان ازرکورد ثبت‌شده در سال 2020 کمتر است.

اگر13 معامله خصوصی اوراق بهادار بیمه‌ای را به این معاملات اضافه نماییم،مجموع معامله های فصل اول سال 2022 به حدود 3.2 میلیارد دلار افزایش یافته و آنرا به سومین فصل اول فعال تاریخ این بازار برحسب سرمایه ریسکی (حوادث) فاجعه آمیز اموال منتشر شده، بدل می کند.

ازمجموع 33 سهم اوراق منتشره که شامل طیف وسیعی ازمعامله های متمرکز (حوادث) فاجعه آمیز اموال است (مبتنی بر قانون  a144 و به صورت خصوصی) عامل فعال‌کننده، خطر و تنوع منطقه ای قوی بودند.

درحالیکه معامله های ساختار یافته با فعال شدن حالت غرامت در اولین فصل انتشار در سال جاری میلادی، غالب بوده و 60 درصد را به خود اختصاص داده است.

عامل فعال‌کننده شاخص زیان صنعت نیز به طور گسترده در فصل اول با 9 سهم از اوراق، سبب رشد این ساختار مبتنی برعامل فعال‌کننده شده و مقدار آن تقریباً 1 میلیارد دلار گزارش شد.

درکنار دو عامل فعال‌کننده رایج بکاررفته در این دوره، یک معامله اوراق بهادار بیمه‌ای که به صورت خصوصی انجام شده، کمی تنوع درعامل فعال‌کننده پارامتریک به انتشار فصلی، اضافه کرده که با یک معامله با استفاده از ساختار نسبت مزایای پزشکی همراه شده است.

همانطورکه گزارشها نشان می دهد، سرمایه گذاران همچنین از خطرات و تنوع جغرافیایی در فصل اول سال 2022 استقبال کردند.

در ایالات متحده، طوفان‌های نام‌گذاری‌شده، خطر سیل، زلزله، آب و هوای نامساعد و خطر آتش‌سوزی جنگل در فصل اول دیده شده است.

درهمین حال،‌ انتشار اوراق برای محافظت در برابر قرار گرفتن در معرض زلزله کانادا نیز فراهم شده است.

قرار گرفتن در معرض زمین‌لرزه ژاپن نیز مانند خطر طوفان و سیل این کشور، در این دوره مشخص شده است.

هرچند که طیف وسیعی از معامله های خصوصی یا اوراق قرضه (حوادث) فاجعه آمیز به تنوع ریسک (حوادث) فاجعه آمیز اموال و کمتر شناخته‌شده ایالات متحده اضافه شدند.

درخارج از عرصه (حوادث) فاجعه آمیز اموال که در عین کوچک بودن، شاهد انتشار بیشتر و بیشتر آن هستیم، شرکت بیمه اتکایی متقابل با مسئولیت محدود پول‌ری از تمدید اوراق قرضه خطر تروریسم در بریتانیا حمایت کرد و شرکت ایتنا آخرین قرارداد خطرات مراقبت سلامت خود را صادر کرد.

بنابراین، روی‌هم‌رفته، شروع سال میلادی جدید، یک بازار پررونق را برای اوراق قرضه (حوادث) فاجعه‌آمیز و اوراق بهادار بیمه‌ای رقم زده است.

داده ها نشان می دهد که انتشار درحال حاضر جلوتر از سال گذشته است و اینکه (سال گذشته) به عنوان یک سال رکورددار برای بازار به ثبت رسیده است.

علاوه بر این، در حال حاضر فهرست معامله ها، چندین انتشار جدید را نشان می دهد که برای ماه آوریل برنامه ریزی شده است و با توجه به اینکه معمولا فصل دوم سال شلوغ ترین زمان برای بازار است، رصدکردن سطوح در نیمه سال جالب خواهد بود.

با توجه به اینکه همه نمودارها واشکال بصری آماری بازاراوراق قرضه (حوادث) فاجعه آمیز به‌روز هستند، بنابراین می توان داده‌های انتشارآخرین سه ماهه را نیز درآن لحاظ کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای