شناسه خبر : 21691

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه سبزپوش شد

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۲.۷۶ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک شهر با کاهش ۰.۲۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد  بانک ملت با افزایش ۲.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک پارسیان با افزایش ۰.۱۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۲.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۱.۸۴ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۱۱ بانک سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای