شناسه خبر : 21071

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به سرمایه رسید

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک تجارت با کاهش ۱.۶۸ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۰.۲ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۲.۳۷ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک شهر با کاهش ۰.۶۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد پست بانک ایران با افزایش ۴.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک پارسیان با افزایش ۰.۱۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با افزایش ۳.۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۲.۹۸ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک های قرض الحسنه رسالت و پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۵ بانک سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای