شناسه خبر : 21030

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه سبزپوش شد

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سامان با کاهش ۲.۸۲ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۰.۱۱ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک اقتصاد نوین با افزایش ۰.۰۹ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک گردشگری با افزایش ۰.۱۹ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک خاورمیانه در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۱۰ بانک سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای