شناسه خبر : 20850

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به رسالت رسید

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک صادرات ایران با کاهش ۱.۶۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۰.۲۴ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۴.۹۳ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک سامان با کاهش ۲.۸۲ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک اقتصادنوین با افزایش ۰.۷۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک پارسیان با افزایش ۰.۵۳ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۲.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۱.۱۳ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک های گردشگری و پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۶ بانک سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای