شناسه خبر : 20776

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به سامان رسید

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۳.۲ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک سرمایه با کاهش ۰.۶۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک تجارت با افزایش ۴.۶۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۰.۳۶ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سامان با افزایش ۴.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک گردشگری با افزایش ۰.۰۹ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۱۳ بانک سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای