شناسه خبر : 20573

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۲.۶۸ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک صادرات ایران با افزایش ۴.۲۱درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۰.۵۴ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۴.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۰.۱۲ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۲ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۱۱ بانک سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای