شناسه خبر : 20458

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری در تالارشیشه ای سبزپوش شد

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۱.۴۶ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۰.۲۸ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک گردشگری با کاهش ۲.۶۳ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۰.۴۹ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک ملت با افزایش ۰.۰۷ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۲.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک شهر با افزایش ۰.۰۳ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک‌ پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۴ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۴ بانک سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای