شناسه خبر : 20297

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه سبزپوش شد

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک ملت با کاهش ۳.۴۶ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک تجارت با کاهش ۱.۲۵ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۱.۴۷ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک شهر با کاهش ۰.۰۲ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک صادرات ایران با افزایش ۰.۰۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۰.۰۴ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۴.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک گردشگری با افزایش ۰.۱ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۳ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۵ بانک سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای