شناسه خبر : 19669

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به ملل رسید

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک پارسیان با کاهش ۱.۰۲ درصد اختصاص یافت وکمترین افت به نماد بانک صادرات ایران با کاهش ۰.۰۶ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سامان با کاهش ۲.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک سرمایه با کاهش ۰.۰۲ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک اقتصادنوین با افزایش ۰.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک تجارت با افزایش ۰.۱۸ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۰.۴ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

بانک قرض الحسنه رسالت امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۵ بانک سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای