شناسه خبر : 50763

پذیرش ۲۰ شرکت جدید در بورس تهران

پذیرش ۲۰ شرکت جدید در بورس تهران

سهام ۲۰ شرکت، ۱۷ مورد اوراق مشارکت در مجموع به ارزش ۱۱۸,۰۰۰ میلیارد ریال و ۳ مورد اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) به ارزش ۲۷,۰۷۵ میلیارد ریال در سال گذشته در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، بنابر اعلام مدیریت پذیرش شرکت بورس، در سال ۱۴۰۲، تعداد ۳۵ جلسه هیئت پذیرش برگزار شد که منجر به پذیرش سهام ۲۰ شرکت، ۱۷ مورد اوراق مشارکت در مجموع به ارزش ۱۱۸,۰۰۰ میلیارد ریال و ۳ مورد اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) به ارزش ۲۷,۰۷۵ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران شده است.

همچنین هیئت پذیرش کلیات یک شرکت پروژه (سهامی عام) را به منظور درج و پذیره نویسی در بورس تهران، تایید کرد.

این در حالی است که تعداد ۲۷ مورد اوراق صکوک (مرابحه و اجاره) جمعا به ارزش ۲۱۰,۳۳۰ میلیارد ریال و ۱۷ مورد صندوق سرمایه گذاری قابل معامله به ارزش ۸۰,۲۰۰ میلیارد ریال در این مدت درج و پذیره نویسی شدند.

شایان ذکر است در راستای رعایت مفاد تبصره ۸ ماده ۲ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس تهران، این شرکت ملزم به افشا گزارش عملکرد هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار به عموم است.

ارسال نظر