شناسه خبر : 37743

اختصاصی چابک آنلاین؛

میزان سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار ۱۹ بانک خصوصی به چه میزان رسید؟

میزان سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار  19 بانک خصوصی به چه میزان رسید؟

مجموع سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۱۹ بانک خصوصی کشور در سه ماهه نخست سالجاری به رقم ۶۶۷ هزار میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، براساس این گزارش، بانک رفاه کارگران با 149 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار در سه ماهه نخست سالجاری رتبه اول سرمایه گذاری در سهام و سایر اوارق بهادار در بین 19بانک را به خود اختصاص داد.

بانک های آینده با 79 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری درسهام و سایراوراق بهادار رتبه دوم و تجارت با 50 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سهام وسایر اوراق بهادار رتبه سوم را کسب کردند.

درمقابل، بانک های سرمایه ، ایران زمین و خاورمیانه در سه ماهه نخست سالجاری کمترین سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار را به خود اختصاص دادند.

بانک قرض الحسنه رسالت هنوز صورت های مالی 3 ماهه نخست سالجاری خود را منتشر نکرده است.

 

بررسی ها نشان می دهد که مجموع سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار 20 بانک خصوصی کشور در انتهای سال 1401 حدود 524 هزار میلیارد تومان بوده است.

ناگفته نماند که بانک های ملت با 54 درصد کاهش و گردشگری با 52 درصد تغییر بیشترین کاهش را در سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار را در سه ماهه نخست سالجاری بین 19 بانک به خود اختصاص دادند.

 

ارسال نظر