شناسه خبر : 45642

کاهش ۱۵ درصدی حوادث شغلی / حوادث شغلی ساختمان در صدر

کاهش ۱۵ درصدی حوادث شغلی / حوادث شغلی ساختمان در صدر

براساس آمار سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، از کل بیمه شدگان در معرض حادثه شغلی حدود ۳۸۷۳۴ نفر دچار حادثه شغلی شده اند که این تعداد نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۱۵.۶درصد کاهش یافته است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، مطابق آمار ارائه شده از مرکز برنامه ریزی و اطلاعات راهبردی,براساس آمار سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، از کل بیمه شدگان در معرض حادثه شغلی حدود ۳۸۷۳۴ نفر دچار حادثه شغلی شده اند که این تعداد نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۱۵.۶درصد کاهش یافته است.

ازتعداد۳۸۷۳۴نفر حادثه شغلی حدود ۴۵۵مورد آن منجر به فوت و ۳۶ مورد آن منجر به از کار افتادگی کلی شده است. از کل حادثه دیدگان گزارش شده توسط این سازمان ۹۴.۸درصد یعنی ۳۶۷۱۹نفر مرد و ۵.۲درصد۲۰۱۵نفر زن می باشند.

بیشترین حادثه دیدگان شغلی مربوط به گرو های سنی ۳۹-۳۵ساله و ۳۴-۳۰ساله و به ترتیب با۲۲.۰درصد و ۲۰.۳ درصد می باشد. به عبارت دیگر ۴۲.۳ درصد از کل حادیه دیدگان شغلی مربوط به این دو گروه سنی بوده است. با توجه به زمان وقوع حادثه به ترتیب ۶۶.۶درصد ۱۵.۸درصد و ۱۷.۶درصد از حادیه دیدگان شغلی در هنگام صبح، عصر و شب دچار حادثه شده اند.

حوادث شغلی سازمان پزشکی قانونی

طبق آمار سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۱، حدود ۲۶۰۷۴۱ مورد از معاینات پزشکی، مربوط به معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار بوده است. این تعداد نسبت به سال ۱۴۰۰دارای کاهش ۷.۳درصدی بوده است. از کل معاینات مضدومین ناشی از حوادث کار ارجاعی به مراکز پزشکی، ۹۵.۰ درصد مربوط به مردان و ۵.۰ درصد مربوط به زنان بوده است. همچنین تعداد متوفیان حوادث شغلی گزارش شده توسط این سازمان ۱۹۰۰ نفر بوده است.

باتوجه به بازرسی های انجام گرفته در کارگاه های مشمول قانون کار توسط بازرسان کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۱، تعداد آسیب های شغلی ثبت شده مشمولین قانون کار براساس آمار مقدماتی حدود ۷۹۵۰نفر حادثه بود است که نسبت به سال قبل ۸۹۳۱نفر حادثه دارای کاهش ۱۱.۰درصدی بوده است. از کل آسیب های شغلی حدود ۷۱۱ مورد منجر به فوت شده است. در بین فعالیت های اقتصادی فعالیت ساختمان بیشترین سهم آسیب های شغلی منجربه فوت را داشته است.

ارسال نظر