شناسه خبر : 43165

کاهش قیمت مسکن در ۱۲ منطقه تهران

کاهش قیمت مسکن در ۱۲ منطقه تهران

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در آذرماه متوسط قیمت مسکن در ۱۲ منطقه تهران نسبت به آبان‌ماه کاهش یافته است. بیشترین کاهش با ۱۰ میلیون مربوط به منطقه ۱۹ است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، بررسی آمار مرکز آمار ایران از تحولات بازار مسکن مناطق 22گانه تهران در آذرماه امسال، حاکی از آن است که در 12 منطقه متوسط قیمت در مقایسه با ماه قبل از آن کاهش یافته است.

در منطقه 2 متوسط قیمت با کاهش حدود 4 میلیون تومانی از 126 میلیون تومان آبان‌ماه امسال به 122 میلیون تومان در آذرماه رسیده است. در منطقه 3 کاهش قیمت حدود 6 میلیون تومان بوده است.

در منطقه 5 که بیشترین معاملات مسکن را با 549 فقره به خود اختصاص داده کاهش قیمت مسکن 3 میلیون تومان به ازای هر مترمربع بوده است. در منطقه 14 متوسط قیمت از 66.2 میلیون به 59 میلیون تومان کاهش یافته است. بیشترین کاهش قیمت مربوط به منطقه 19 است؛ در این منطقه قیمت مسکن از 50 میلیون تومان به حدود 40 میلیون تومان کاهش یافته است.

بازار مسکن , قیمت مسکن ,

ارسال نظر