شناسه خبر : 36882

خرید تضمینی گندم ۱۱۱ درصد افزایش یافت

خرید تضمینی گندم 111 درصد افزایش یافت

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری در مقایسه با دولت قبل در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۱۱ درصد افزایش یافته و بر اساس جدیدترین آمار از ۹.۵ میلیون تن عبور کرده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، علیرضا مهاجرمعاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در گفتگویی اظهار داشت: خرید تضمینی گندم در سال جاری از ۹.۵ میلیون تن عبور کرده و بر اساس آخرین آمار به ۹ میلیون ۵۲۴ هزار تن رسیده است.

وی افزود: با وجود اینکه امسال و سال گذشته با پدیده خشکسالی مواجه بودیم، میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری  در مقایسه با سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد:  میزان خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ افزایش ۳ میلیون تن و میزان کل خرید تضمینی در آن سال به ۷.۵ میلیون تن رسید؛ میزان خرید تضمینی گندم در سال  ۱۴۰۲ نیز که از ۹.۵ میلیون تن عبور کرده، ۲.۵ میلیون تن در مقایسه با سال قبل خود بیشتر است.

وی تصریح کرد: در مجموع میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری در مقایسه با دولت قبل در سال ۱۴۰۰، به میزان ۱۱۱ درصد افزایش یافته که معادل ۵ میلیون تن است.

ارسال نظر