شناسه خبر : 36582

میزان صادرات گاز ۱۶ درصد افزایش یافت

میزان صادرات گاز ۱۶ درصد افزایش یافت

مدیر عامل شرکت ملی گاز گفت: میزان صادرات گاز ۱۶ درصد به عراق و ترکیه افزایش داشته و در حوزه LPG نیز با تکمیل زیرساخت های انتقال گاز در پارس جنوبی با افزایش مواجه بودیم

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، مجید چگنی امروز در نشست خبری با بیان اینکه مجموع مصرف گاز به جز مصرف داخلی صنعت و صادرات ۲۳۰ میلیارد متر مکعب ثبت شده است، اظهار کرد: در حال حاضر تعداد ۱۲۵۳ شهر و ۳۹۶۹۹ روستا از نعمت گاز برخوردارند، در دو سال گذشته به ۵۲۹۷ روستا و ۳۰۷ هزار خانوار روستایی و همچنین ۴۱ شهر و ۹۴ هزار خانوار شهری گازرسانی شده است.

وی افزود: اکنون حدود ۹۸.۶ درصد از جمعیت شهری ۲۷.۵ میلیون مشترک و ۸۶.۳ درصد از جمعیت روستایی ۳۱ میلیون مشترک تحت پوشش گازرسانی قرار دارند.

مدیر عامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ میزان مصرف نیروگاه‌ها ۷۵ میلیارد متر مکعب بوده که ۳۲ درصد را شامل می شود، گفت: بخش صنعت ۳۱ درصد که ۷۱ میلیارد متر مکعب مصرف کرده است.

وی با بیان اینکه سهم مصرف بخش خانگی ۲۷ میلیارد متر مکعب ۶۳درصد، بخش عمومی ۹ میلیارد متر مکعب ۴درصد، حمل و نقل ۹ میلیارد متر مکعب ۴ درصد و مصرف بخش کشاورزی را ۴.۸ میلیارد متر مکعب ۲درصد عنوان کرد.

ارسال نظر