شناسه خبر : 34147

اختصاصی چابک آنلاین ؛

شرکت پشم شیشه ایران حقوق و مزایای هیات مدیره را افشا کرد

شرکت پشم شیشه ایران حقوق و مزایای هیات مدیره را افشا کرد

مجموع حقوق و مزایای ۵ عضو هیات مدیره شرکت پشم شیشه ایران درسال گذشته به ۵۴۵ میلیون تومان رسید.

به گزارش چابک آنلاین، درحال حاضر شرکت سرمایه گذاری صدر تامین، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت مبنای خاورمیانه سهامداران شرکت پشم شیشه ایران را تشکیل می دهند.

سرمایه این شرکت در حال حاضر ۵۰ میلیارد تومان بوده و سود خالص آن در پایان سال گذشته به  ۱۳۰ میلیارد تومان رسید.

Capture

ارسال نظر

خدمات بیمه ای