شناسه خبر : 33799

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت فارابی نرخ فروش محصولات خود را اعلام کرد

شرکت فارابی نرخ فروش محصولات خود را اعلام کرد

نرخ فروش ۷ قلم از محصولات شرکت داروسازی فارابی افزایش یافت.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، شرکت داروسازی فارابی اعلام کرده که نرخ فروش 7 قلم از محصولات این شرکت به جهت پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و براساس مجوز سازمان غذا و دارو افزایش یافته است.

براساس این گزارش، قیمت کپسول کلوکساسین 250 میلی گرم با 49 درصد رشد بیشترین افزایش را به خود اختصاص داده است.

قیمت سوسپانسیون سفکسیم 100 میلیگرم با 27.7 درصد افزایش رتبه دوم و سوسپانسیون فارکسیم با 26.9 درصد افزایش، رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.

به عبارتی، قرص های پنتوپرازول20 میلی گرم، پنتوپرازول 40 میلی گرم، تادالافیل 20 میلی گرم و کپسول های کلوکساسیلین 500 میلی گرم و کلوکساسیلین 250 میلی گرم و سوسپانسیون فارکسیم 100 میلی گرم و سوسپانسیون 100 میلی گرم مشمول افزایش قیمت شدند.

photo_2023-05-14_13-11-51

ارسال نظر

خدمات بیمه ای