شناسه خبر : 33607

اختصاصی چابک آنلاین؛

سهم سه شرکت رتبه بندی اعتباری از رتبه های منتشره چقدراست؟

سهم سه شرکت رتبه بندی اعتباری از رتبه های منتشره چقدراست؟

درآمدهای عملیاتی شرکت رتبه بندی اعتباری پایا در پایان سال مالی منتهی به آذر ۱۴۰۱ به ۱۷ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، این رقم درمقایسه با درآمدهای عملیاتی 7 میلیارد تومانی این شرکت در مدت مشابه سال ماقبل حدود 9 میلیارد تومان رشد داشته است.

شرکت رتبه بندی اعتباری پایا در سال 97 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی به ثبت رسیده است.

موضوع فعالیت اصلی این شرکت اختصاص و ارائه رتبه اعتباری به اشخاص حقوقی، ابزارهای مالی (اوراق بهادار) و تعهدات مالی خاص در داخل و یا خارج از کشور در قالب گزارش رتبه بندی اعتباری به هر طریق از جمله به صورت انتشار به عموم و یا اختصاصی است.

شرکت رتبه بندی اعتباری پایا در پایان سال مالی منهتی به آذر 1401، از محل ارزیابی شاخص های کسب و کار حدود 9 میلیارد تومان، رتبه بندی اعتباری حدود 7 میلیارد تومان و رتبه بندی تجارت الکترونیک حدود 204 میلیون تومان درآمد کسب کرده است.

photo_2023-05-08_13-13-30

درآمد ارزیابی شاخص های کسب و کار فعالان اقتصادی دراجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با همکاری وزارت صمت صورت می پذیرد.

همچنین افزایش چشمگیردرآمدهای عملیاتی شرکت نسبت به سال قبل، عمدتا ناشی از افزایش تعداد مشتریان و قراردادها بوده است.

ناگفته نماندکه شرکت رتبه بندی اعتباری پایا، در سال مالی منتهی به آذر 1401، از محل سود حاصل از سرمایه گذاری درصندوق با درآمد ثابت حدود یک میلیارد تومان و ازمحل سود حاصل از سپرده های بانکی حدود 15 میلیون تومان درآمد کسب کرده است.

شرکت رتبه بندی اعتباری پایا، درسال مورد بررسی تمامی دارایی های ثابت مشهود خود را تا مبلغ 82.756 میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از صاعقه، انفجار، زلزله، آتشفشان، آب باران، ترکیدگی لوله آب و سرقت تحت پوشش بیمه ای قرار داده است.

مروری بر عملکرد شرکت رتبه بندی اعتباری پایا نشان داد که سود خالص این شرکت در سال گذشته به رقم 5 میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده است.

این رقم در مقایسه با سود خالص 812 میلیون تومانی این شرکت در سال 1400، حدود 4 میلیارد و 700میلیون تومان رشد داشت.

photo_2023-05-08_13-13-27

موسسات رتبه بندی اعتباری در ایران از سال 1397 فعالیت خود را آغاز کرده اند و اولین رتبه اعتباری در سال 1398 توسط شرکت رتبه بندی اعتباری پایا به شرکت کرمان موتور اختصاص یافت.

درحال حاضرسه شرکت مجوز فعالیت رتبه بندی اعتباری را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کرده اند.

دوشرکت برهان و پارس کیان در خردادماه 1396 و شرکت پایا درفروردین ماه 1397 موافقت اصولی خود را از سازمان بورس دریافت کرده اند.

هرسه شرکت متعلق به بخش خصوصی بوده و ترکیب سهامداران آنها عمدتا خصوصی است.

درسال مالی منتهی به 30 آذرماه 1401، 7 رتبه اعتباری توسط شرکت پارس کیان، 2 رتبه اعتباری توسط شرکت رتبه بندی اعتباری برهان و 26 رتبه اعتباری توسط شرکت اعتباری پایا منتشر شده است.

به عبارتی سهم هریک از شرکت های رتبه بندی اعتباری از رتبه های منتشر شده از ابتدای فعالیت این شرکت تا تاریخ 30 آذرماه 1401 بدینگونه بوده است.

شرکت رتبه بندی اعتباری پایا، 81 درصد ، شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان، 13 درصد و شرکت رتبه بندی اعتباری برهان، 7 درصد.

شرکت سرمایه گذاری پویا 49.5 درصد،شرکت مخابرات ایران  34 درصد، شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس 10 درصد، یک شخص حقوقی 5 درصد و 4 شخص حقیقی 1.5 درصد، سهامداران شرکت رتبه بندی اعتباری پایا را تشکیل می دهند.

سرمایه این شرکت درحال حاضر 20 میلیارد تومان است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای