شناسه خبر : 32344

اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمد صندوق ملی محیط زیست به ۳۱۳ میلیارد تومان رسید

دارایی های ثابت صندوق ملی محیط زیست فاقد پوشش بیمه ای بود

درآمد صندوق ملی محیط زیست به 313 میلیارد تومان رسید

درآمدهای صندوق ملی محیط زیست در سال گذشته به ۳۱۳ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، این رقم در مقایسه با درآمدهای 757 میلیارد تومانی این صندوق در سال 1399 حدود 443 میلیارد تومان کاهش داشته است.

صندوق ملی محیط زیست، یک موسسه عمومی غیردولتی وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست است که درسال 96 تاسیس شد.

حوزه فعالیت صندوق، سراسر کشور و مرکز اصلی آن تهران است.

این صندوق بنا به ضرورت می تواند در نقاط دیگر کشور شعبه یا نمایندگی داشته باشد.

موضوع فعالیت صندوق ملی محیط زیست، کمک به تقلیل آلاینده های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفظ و حمایت از محیط زیست به منظور حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی است.

صندوق ملی محیط زیست در سال گذشته از محل دریافتی ازسازمان محیط زیست 198 میلیارد تومان، از محل کمک های دریافتی از اشخاص 20 میلیارد تومان، از محل سایردرآمدها 93 میلیارد تومان و از محل درآمد حاصل ازقراردادها 1 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

photo_2023-03-15_23-05-12

ناگفته نماند که 20 میلیارد تومان درآمد از محل کمک های دریافتی شامل کمک های دریافتی از شرکت های صنعتی و معدنی چادرملو، پیشگامان صنعت سرب و روی، پتروشیمی پارس و بوشهر، صنایع فولاد کاویان و صنایع ملی مس ایران بود.

همچنین، درآمد حاصل از قراردادها به مبلغ یک میلیارد و 150 میلیون تومان از محل قرارداد مدیریت سازمان پسماند با صندوق ملی محیط زیست در سال گذشته بوده است.

صندوق ملی محیط زیست درسال گذشته حدود 87 میلیارد تومان ازمحل سود سپرده بانکی، 38 میلیون تومان از محل سود اوراق و 5 میلیارد تومان از سایر، درآمد کسب کرده است.

این صندوق در سال گذشته بالغ بر 17 میلیارد تومان بابت کمک های بلاعوض که شامل پرداختی به پرسنل محیط زیست بود، پرداخت کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل از آن 13 میلیارد تومان رشد داشته است.

کمک های بلاعوض صندوق ملی محیط زیست در سال 1399 حدود 4 میلیارد تومان بوده است.

مروری بر عملکرد سال گذشته صندوق ملی محیط زیست نشان داد که ارزش خالص این صندوق درپایان سال گذشته به رقم هزار میلیارد تومان رسیده است.

این رقم در مقایسه با ارزش خالص 748 میلیارد تومانی این شرکت در سال 99، حدود 259 میلیارد تومان رشد داشته است.

دارایی های ثابت مشهود صندوق ملی محیط زیست به ارزش دفتری، 21 میلیارد تومان در پایان سال گذشته فاقد پوشش بیمه ای بوده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای