شناسه خبر : 32054

اختصاصی چابک آنلاین؛

جایگزینی تاکسی های فرسوده با گازسوز و هیبریدی چقدر پیشرفت داشت؟

جایگزینی تاکسی های فرسوده با گازسوز و هیبریدی چقدر پیشرفت داشت؟

درآمدهای عملیاتی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت درسال گذشته به ۷۳ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، این رقم درمقایسه با درآمدهای عملیاتی 46 میلیارد تومانی این شرکت در سال 1399 حدود 27 میلیارد تومان رشد داشت.

شرکت فرآورش نفت و گاز ساحل در سال 77  تاسیس شد و در سال 79  به شرکت به بهینه سازی مصرف سوخت تغییر نام یافت.

درحال حاضر شرکت بهینه سازی مصرف سوخت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت ملی نفت ایران است.

موضوع فعالیت این شرکت، اعمال مدیریت تقاضا و اجرای سیاست های مرتبط با بهینه سازی مصرف سوخت در بخش های مختلف مصرف،کاهش هزینه های دراز مدت ناشی ازتقاضای انرژی وتدوین معیارها، ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی وجایگزینی اقتصادی حامل های انرژی همراه با توسعه و  به کارگیری ظرفیت های محلی انرژی و انرژی تجدیدپذیر به نیابت از وزارت نفت است.

تمامی درآمد این شرکت در سال گذشته از محل ارائه خدمات بوده است.

به عبارتی بودجه مصوب درآمد (حق الزحمه نظارت) این شرکت در سال گذشته 736.888 میلیون ریال پیش بینی شده که عملکرد آن بسیار نزدیک به بودجه و به مبلغ 736.879 میلیون ریال رسید.

photo_2023-03-05_09-50-56

براساس این گزارش، بودجه پیش بینی شده برای برقدارکردن چاه های آب کشاورزی دیزلی با هدف بررسی، حمایت و پایش اجرای طرح،  در راستای مصوبه شورای اقتصاد و قراردادهای منعقده در سال 1400 با مبلغ اعتبار 1650 میلیون دلار تعیین شده بود.

درواقع اهداف کمی احداث 1000 حلقه چاه بود هر چند که 18 واحد آن تحقق یافت.

ناگفته نماند که طرح جایگزینی 129000 تاکسی فرسوده با تاکسی گازسوز/هیبریدی/برقی نیز در راستای بررسی، حمایت و پایش اجرای طرح پیش بینی شده که مبلغ اعتبار این مصوبه 948 میلیون دلار در نظر گرفته شده که میزان تحقق آن در سال 1400، صفر بوده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای